Terms of use

Vispārējie noteikumi

1.1. Divezerians OÜ, juridiskā adrese Harjumaa, Tallinn linn, Katusepapi tn 4/1, 11412, Estonia, reg. nr.: 14185374 (turpmāk tekstā - Dzintars.pro) nodrošina tīmekļa lapā www.dzintars.pro (turpmāk tekstā saukta Mājas lapa) pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem, ievērojot preču piegādes, preču atgriešanas un citus noteikumus un nosacījumus un uzņēmuma darbības politiku, kuras izklāsts ir atrodams Mājas lapā, saistībā ar noteiktām funkcijām, elementiem vai reklāmu, kā arī nodrošina klientu apkalpošanas dienestu, un viss uzskaitītais ir iekļauts šajos noteikumos un nosacījumos (visi kopā saukti par Noteikumiem un nosacījumiem) un ir to sastāvdaļa. Piekļūstot Mājas lapai vai lietojot to, Jūs apliecināt, ka esat izlasījuši šos Noteikumus un nosacījumus, saprotat tos un piekrītat tos ievērot bez ierobežojumiem vai nosacījumiem.

1.2. www.dzintars.pro patur tiesības bez brīdinājuma mainīt Lietošanas noteikumus.

1.3. Ja patērētājs iegādājas www.dzintars.pro Mājas lapā piedāvātās pārdodamās preces (turpmāk tekstā „Preces”), tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta tiesību normām, kas regulē Distances līgumu, tai skaitā, bet ne tikai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 97/7/EEK par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem, Latvijas Republikas likumam „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu”.

       2. Privātums

2.1. Reģistrācijas datu apstrāde notiks ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības.

2.2. Jūsu sniegtā informācija bez Jūsu piekrišanas netiks nodota trešajām personām, vai arī izmantota kā citādi, bez iepriekšējas saskaņošanas ar Jums.

2.3. Reģistrācijas procesā no Jums netiks prasīta finanšu informācija, tikai dati, kas nepieciešami pirkuma apmaksai un piegādes pavaddokumentu noformēšanai. Patērētājs piekrīt personas datu apstrādei.

       3. Informācijas precizitāte

3.1. Preču aprakstiem ir informatīva nozīme un sniegtās informācijas izmantošana nerada juridiskas saistības starp Mājas lapas apmeklētājiem un tā veidotājiem. Uzņēmums neuzņemas atbildību par preču attēla kvalitāti – tas ir atkarīgs no Pircēja monitora tehniskām iespējām, kā arī dzintars ir dabisks akmens, kura krāsas un toņi dabā nedaudz var atšķirties no bildēs esošajiem (faktūra, nokrāsa, svītrojumi).

       4. Preču cenas

4.1. Preču cenas Mājas lapā ir norādītas Eiro un bez piegādes izmaksām.

4.2. Samaksa var tikt veikta ar bankas pārskaitījumu vai bankas karti, noformējot pasūtījumu.

       5. Preču piegāde   

5.1. Preču piegāde notiek visā Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un ārzemēs. Informāciju par preču piegādi lasiet www.dzintars.pro interneta veikala piegādes noteikumos.

5.2. Izvēloties piegādi uz Omniva/DPD pick up pakomātu, preces tiek piegādātas uz konkrētu Pircēja norādītu pakomātu. Prece jāizņem Omniva/DPD noteiktā preču uzglabāšanas perioda laikā.

5.3. Ja preces piegāde nav iespējama Pircēja vainas dēļ vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ, preces atkārtoti netiek nosūtītas (izņemot gadījumus, kad Pircējs veic papildu samaksu par atkārtotu preces nosūtīšanu), savukārt par preci veiktā priekšapmaksa tiek atgriezta, atskaitot preču piegādes izdevumus. Ja prece tika sūtīta par brīvu, bet Pircēja vainas dēļ netika piegādāta, tad priekšapmaksa tiek atgriezta, atskaitot 5 eur par preču nosūtīšanu, pasūtījuma noformēšanu un atgrieztās preces uzglābāšanu.

     6. Preču atgriešana

6.1. Pircējam ir tiesības lauzt Veikalā noslēgto preču pirkšanas-pārdošanas līgumu, informējot par to Pārdevēju rakstiski ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no preces piegādes dienas, rakstot uz e-pastu:   [email protected].

6.2. Ja ir iesniegts rakstisks iesniegums par līguma laušanu un aizpildīta preču atgriešanas veidlapa, Pircējam ir pienākums ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā atgriezt preci (ja tā ir piegādāta). Preču atgriešanas/nosūtīšanas izmaksas apmaksā Pircējs.

6.3. Pārdevējs ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā Pircējam atgriež visu samaksāto naudu par Preču iegādi, par piegādi nauda netiek atgriezta. Pārdevējam ir tiesības neatgriezt Pircēja samaksāto naudu, kamēr preces nav atgrieztas Pārdevējam.

6.4. Noteikumu 6.1. punktā minēto iemeslu dēļ atgrieztajām Precēm ir jābūt nebojātām, ar saglabātu preces sākotnējo izskatu (nav noņemtas un bojātas etiķetes utt.), ar saglabātām lietošanas īpašībām un nelietotām. Preces jāatgriež oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tika saņemtas. Obligāti jāiesniedz preces saņemšanas un citi dokumenti. Ja prece nav pilnībā nokomplektēta, ir bojāta, sajaukta vai neatbilstoši iepakota, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preces, tās nemainīt un neatgriezt par preci samaksāto naudu.

6.5. Pircējam, kurš ir saņēmis nekvalitatīvas preces 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Preču piegādes/izņemšanas ir tiesības vērsties pie Pārdevēja ar lūgumu:

·       apmainīt pret analogu atbilstošas kvalitātes preci;

·       samazināt Preču iegādes cenu;

·       vienpusēji lauzt Līgumu un atgriezt par Precēm samaksāto naudu.

6.6. Jebkurā gadījumā nauda Pircējam netiek atgriezta par tām Precēm, kuras acīmredzami ir tīši vai neuzmanības dēļ bojātas ūdens, ķīmisko līdzekļu vai augstas temperatūras iedarbībā, ar asiem priekšmetiem u. tml.

       7. Nepārvaramā vara

7.1. www.dzintars.pro nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus mūsu saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā mēs centīsimies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.

Izmantojot www.dzintars.pro interneta veikalu, Jūs apliecināt, ka šie noteikumi ir saprotami un apņematies tos ievērot un regulāri sekot to izmaiņām.

www.dzintars.pro administrācija